Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Triedime polystyrén

Tak ako je to vlastne s polystyrénom? Dá sa recyklovať, kam ho hádzať ako sa ho zbavovať, ako ho rozlišovať?

Napriek veľmi nízkej objemovej hmotnosti sa vo Svidníku zaoberáme aj triedením obalového polystyrénu. V krátkosti si vysvetlíme, ktorý kam patrí a čo vlastne polystyrén nie je, aj keď sa na neho náramne podobá. 

Poďme na to. 

1. polystyrén z elektrospotrebičov a nábytku a iný ochranný polystyrén

- je najjednoduchšie recyklovateľný polystyrén

- vieme ho jednoznačne rozpoznať - je čisto biely

- patrí na zberný dvor (aj menšie množstvo, v žltej nádobe môže dôjsť k znečisteniu)

 

2. stavebný polystyrén

- za stavebný polystyrén je zodpovedná stavebná firma

- prevažňá časť zatepľovacích firiem odovzdáva orezy dodávateľovi polystyrénu

- nepatrí na zberný dvor ani do žltej nádoby

- nesmie byť znečistený

 

3. jednorázové potravinátrske obaly

- 95% nie sú recyklovateľné

- sú označené značkov PSP - tzv polystyrénový papier

- nepatria do žltej nádoby ani na zberný dvor

- patria do  zmesového komunálneho odpadu

 

Zrecyklovaný polystyrén možno použiť na rôzne účely:

  • výroba nových tepelnoizolačných dosiek – odpadový stavebný EPS sa môže pridávať v určenom  množstve do výroby nového výrobku pri zachovaní rovnakej kvality dosiek.
  • ako prímes k iným stavebným materiálom – používa sa na výrobu mált, zásypov, ľahkých poréznych tehál, betónu, izolačných omietok a pod.
  • ako prímes na výrobu keramiky
  • na výrobu kulís a dekorácií
  • na výrobu polotovarov v reklamnom i nábytkárskom priemysle
  • výroba náplní do tulivakov – ako prídavok do primárneho materiálu

 

Zdroj: www.recyklujemepolystyren.sk