Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Inovatívne využívame moderné technológie

GALÉRIA
Dátum: 10.04.2021
Autor: Technické služby mesta Svidník
Inovatívne využívame moderné technológie

Svetové riešenie v našom meste

Vo Svidníku sme spustili projekt monitorovania kontajnerov pri bytových domoch inovatívnym spôsobom

Technické služby mesta Svidník prenajali 30 senzorov slovenskej spoločnosti Sensoneo, ktoré sa budú postupne nasadzovať na kontajnerové stojiská pri bytových domoch. Pri prvej inštalácii sa senzory inštalovali do tridsiatich 1100 litrových kontajnerov v rámci štyroch komplexných stojísk umiestnených pred bytovými domami, ktoré sú určené pre zber zmesového komunálneho odpadu, plasty a sklo. 

Monitorovaním kontajnerov mesto získa veľmi presný a konkrétny obraz o produkcii odpadu na štandardnom stojisku ako aj pomeroch medzi triedeným a zmesovým odpadom. Dáta tiež poskytnú podklady na to, aby mohli Technické služby optimalizovať kontajnerovú infraštruktúru - prispôsobili umiestnenie kontajnerov reálnym potrebám, správne nastavili objemy a vývozy, ako aj identifikovali stojiská tzv. "odpadovej turistiky", ktoré je potrebné vybaviť uzamykateľnými otvormi.

Presné a automatické dáta z kontajnerov majú však aj ďalšie využitie. Pracovníci TSMS napríklad vďaka nim dokázali zaznamenať situáciu, kedy občan použil kontajner pre zmesový odpad na odhodenie objemného odpadu:  "V dátach sme si všimli prudký a náhly nárast z 20%  naplnenia na 100%, čo rozhodne evokuje niečo neobvyklé. Keďže sme zaplnenie zaznamenali v reálnom čase, vybrali sme sa na miesto. Tým, že sme prišli krátko po incidente, dokázali sme danú osobu dopátrať a zjednať nápravu," objasnil Mgr. Lukáš Dubec, riaditeľ Technických služieb mesta a pridáva ďalší príklad: "V dátach sme si tiež všimli kontajner, kde 10 dní nikto nič nevysypal. Nedávalo nám to zmysel, a až keď sme obhliadli miesto, zistili sme, že jeho otvor bol zaseknutý. Nikto nám to nehlásil."

Technické služby sa rozhodli zvoliť prenájom a postupné “rotovanie” riešenia, aby benefity tejto modernej technológie dokázali využiť aj pri obmedzenom rozpočte. Proces monitorovania súčasných stojísk bude prebiehať niekoľko týždňov, aby sa dokázalo zozbierať dostatočne množstvo reprezentatívnych dát. Následne pracovníci Technických služieb senzory presunú za tým istým účelom do ďalších kontajnerov.

Senzory dokážu monitorovať zaplnenie kontajnerov akýmkoľvek druhom odpadu - zmesovým, plastovým, papierovým, skleneným, ako aj kuchynským vrátane tekutín. Vďaka senzorom je možné sledovať produkciu odpadu v reálnom čase, zaznamenať, kedy presne sa kontajnery vysypali a nakoľko boli v tom čase zaplnené. Senzory tiež vedia upozorniť na prevrátenie kontajneru a riziko požiaru. Štatistika a analytika sprístupňuje dáta zozbierané v časovej osi - umožňuje ich jednoduché vyhodnotenie a je základom pre správne rozhodnutia v oblasti odpadu.  

 

Zdroj: www.sensoneo.com