Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Veľké jesenné upratovanie

GALÉRIA
Dátum: 14.10.2021
Autor: Technické služby mesta Svidník
Veľké jesenné upratovanie

2 spôsoby zberu

Jesenné počasie výrazne pokročilo.Mnohí sa chystáme na veľké jesenné upratovanie vo svojich domácnostiach. Ak máte nepotrebný veľkoobjemný odpad a potrebujete sa ho zbaviť tak je táto informácia práve pre Vás.

Čo je veľkoobjemný odpad?

„Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa chcú občania zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do klasických zberných nádob.

Patrí sem: 

Nábytok, koberce, sanitárna keramika, kuchynské linky, okná, matrace, zárubne, radiátory a podobne.

Nepatrí sem:

Drobný stavebný odpad (obkladačky, tehly, betón - tento druh odpadu do 1m3 môžete odovzdať na zbernom dvore) bioodpad zo záhrad, nebezpečný odpad, elektroodpad,  triedené zložky komunálnych odpadov – sklo, papier, plasty, kuchynský odpad. 

Ako to bude prebiehať?

POZOR 

Pre bytové domy budú pristavené veľkoobjemné kontajnery. Miesta a časy nájdete v letáku nižšie. 

1. etapa 19.10.2021 - 20.10.2021

Gen. Svobodu - oproti ob. domu 682/5

Gen. Svobodu - oproti ob. domu 683/7

Karpatská - BD (parkovisko ob. dom 754/7)

Karpatská - ob.dom č. 450/18 pri ZŠ Karpatská

2. etapa 21.10.2021 - 22.10.2021

Sov. hrdinov (reštaurácia Jasmin)

Sov. hrdinov 432/34 (za budovou ŠUP)

Bardejovská 360/23 ( pri múzeu)

Duchnovičova 431

Kutuzovova 443/8

3. etapa 26.10.2021 - 27.10.2021

Ľ. Štúra ( roh škôlky za AB)

Ľ. Štúra ( ob. dom 441/7)

Ľ. Štúra 489/9 ( zelený pás medzi V1-V2)

Mládeže 495/1 ( oproti kotolni )

8. mája (pri PNS)

4. etapa 28.10.2021 - 29.10.2021

8. mája 494/20 ( pri ZŠ 8. mája)

Duklianska 650/23 (ATRIUM)

Duklianska 642/11 ( pri garážach)

Duklianska 641/ 5 (zelený pás)

 

Pre rodinné domy bude využitý systém zberu priamo spred domov (nebudú pristavované VOK).

1. etapa 20.10.2021

Mierová, Čat. Nebiljaka, Pod lesom, Makovická, Budovateľská, T. H. Ševčenka, 1.mája J. Gagarina, Lipová, Part. Kmiťa, Hrabová, Sov. hrdinov rodinné domy (oproti Slovnaft)

2. etapa 21.10.2021

Partizánska, Dlhá, SNP, Kpt. Pavlíka, V. Nejedlého, Centrálna, Záhradná, D. Millyho, Kukorelliho, Stropkovská (rodinné domy pri hlavnej ceste)

3. etapa 22.10.2021

Komenského, Pavlovičova, Polyvkova, Duchnovičova, Poštová, Dr. Goldbergera, Nábrežná, Sov. hrdinov (bývalé Lesy)

 

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov. Množstvo objemného odpadu je možné opätovne zhodnotiť, zrecyklovať, dať mu druhú šancu. Ak dôjde k znehodnoteniu recyklovateľného veľkoobjemného odpadu, potom všetok skončí zbytočne na skládke.

 

Ďakujeme!