Technické služby mesta Svidník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pripravujeme zber kuchynského odpadu

Pripravujeme zber kuchynského odpadu
Od 1.1.2021 to začne

Záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únií hovoria, že do roku 2025 by sme mali recyklovať až 50 % komunálneho odpadu. Viaceré štúdie a analýzy ukázali, že v našich nádobach na komunálny odpad sa nachádza až 40 % biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. (BRKO) 

Je teda logické, že nový zákon, ktorý vstúpi do platnosti od 1. januára 2021 sa sústredí hlavne na túto zložku odpadov. 

Od 1.1.2021 budú k štandardným stojiskám pridané hnedé nádoby určené na zber kuchynského odpadu. Do každého bytu bude distribuovaná nádoba - košík na jeho zber + špeciálne kompostovateľné vrecká, do ktorých sa bude kuchynský odpad zbierať.

Po naplnení ho pohodlne zaviažete a vyhodíte už do spomenutej hnedej nádoby. Tento odpad následne pozbierame a spracujeme na výživný kompost. 

Trieďme spoločne, má to význam!