Technické služby mesta Svidník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zber veľkoobjemného odpadu

Zber veľkoobjemného odpadu
2 spôsoby zberu

Počasie, ktoré vonku panuje jar veľmi nepripomína. No mnohí sa chystáme na veľké jarné upratovanie vo svojich domácnostiach. Ak máte nepotrebný veľkoobjemný odpad a potrebujete sa ho zbaviť tak je táto informácia práve pre Vás.

Čo je veľkoobjemný odpad?

„Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa chcú občania zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do klasických zberných nádob.

Patrí sem: 

Nábytok, koberce, sanitárna keramika, kuchynské linky, okná, matrace, zárubne, radiátory a podobne.

Nepatrí sem:

Drobný stavebný odpad (obkladačky, tehly, betón - tento druh odpadu do 1m3 môžete odovzdať na zbernom dvore) bioodpad zo záhrad, nebezpečný odpad, elektroodpad,  triedené zložky komunálnych odpadov – sklo, papier, plasty, kuchynský odpad. 

Ako to bude prebiehať?

POZOR 

Pre bytové domy budú pristavené veľkoobjemné kontajnery. Miesta a časy nájdete v letáku nižšie. 

Pre rodinné domy bude využitý systém zberu priamo spred domov (nebudú pristavované VOK). Inštrukcie, kedy budú vývozy nájdete v letáku nižšie.

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov. Množstvo objemného odpadu je možné opätovne zhodnotiť, zrecyklovať, dať mu druhú šancu. Ak dôjde k znehodnoteniu recyklovateľného veľkoobjemného odpadu, potom všetok skončí zbytočne na skládke.

MAPA KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK PRE BYTOVÉ DOMY

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Bytové domy 570.6 kB png 8.4.2021
Rodinné domy 589.3 kB png 8.4.2021
Zber veľkoobjemného odpadu grafika 1.98 MB pdf 8.4.2021