Technické služby mesta Svidník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opravy výtlkov začali

Opravy výtlkov začali
"modrý most" ako prvý

Najhoršie výtlky sme riešili už počas zimných mesiacov dočasnými výplňami, aby sme zabezpečili bezpečnosť a plynulosť premávky. Náročné klimatické podmienky vo februári sa výrazne podpísali na počte výtlkov v našom meste. Aj mi sme netrpezlivo čakali, kým sa počasie umúdri a dodávatelia obaľovaných asfaltových zmesí začnú pracovať. 

Dňa 23.04. sme začali plán opráv plniť na "modrom moste". V spolupráci s mestskou políciou bola doprava kvôli bezpečnosti na tomto moste úplne uzatvorená. 

Touto cestou ďakujeme za trpezlivosť. Najviac postihnuté miesta boli opravené, no na moste budeme počas ďalších mesiacov opravovať  lokálne aj ďalšie miesta tak, aby sme neobmedzovali premávku.