Technické služby mesta Svidník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakty

Technické služby mesta Svidník
Budovateľská 446/1
089 01  Svidník
IČO: 31301347
DIČ: 2020792125
IČ DPH: SK2020792125
 
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK23 5600 0000 0036 2116 4001
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK65 0200 0000 0000 0703 6612
 
Sekretariát
Ing. Katarína Veľčiková
+421 948 350 394
 
Komunálny odpad a verejné osvetlenie
Ján Iľov
+421 948 070 337
 
Verejná zeleň a údržba mesta
Ing. Peter Džopko
+421 948 144 974
 
Zberný dvor a kompostáreň
Ján Petraško
+421 940 986 569
 
Ekonomický a personálny úsek
Danka Omasková
+421 948 168 936
 
Ing. Andrea Namešpetrová
+421 949 010 255
 
Riaditeľ
Mgr. Lukáš Dubec
+421 948 981 909