Technické služby mesta Svidník
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vo Svidníku využívame najjednoduchší systém triedenia odpadov

Vo Svidníku využívame najjednoduchší systém triedenia odpadov
čo to vlastne znamená?

Ak cestujete po Slovensku a všímate si farby kontajnerov v našich mestách tak zistíte, že sú tú viaceré odlišnosti. V niektorých mestách môžete nájsť aj šedé, oranžové, červené kontajnery.

Prečo v iných mestách sú a u nás nie? Je to zlé? Nemáme možnosť triediť ako v iných mestách?

Možnosti triediť máme úplne rovnaké ako v iných mestách. V našom meste využívame model triedenia C. Teda ten najjednoduchší pre občanov. No o to náročnejší pre triediacu linku.

V čom sú rozdiely?

Základnou črtou tohto modelu je, že pre plasty, kovy a viacvrstvové obaly (tetrapak) využívame spoločnú nádobu žltej farby. Hlavnou myšlienkou je zjednodušenie triedenia pre Svidníčanov. Obsah žltých kontajnerov tak prechádza najpodrobnejším triedením. 

V niektorých mestách využívajú červené kontajnery (niekde aj šedé) na kovové obaly - plechovky od nápojov, konzervy od potravín a podobne. Oranžové kontajnery sú určené pre viacvrstvové obaly. 

Ak to už máme najjednoduchšie,  zapojme sa a začnime triediť zodpovednejšie. Ak sa chcete v triedení zdokonaliť, pozrite si naše odporúčania "do ktorej nádoby to patrí""ako môžeme lepšie triediť"

ĎAKUJEME